Zaznacz stronę

28 maja, czwartek, godz. 19.00

bilety: 10 zł

nagorze

Grupa Na Górze powstała w 1994 roku w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie. Obecnie ma swoją bazę w Pile i działa niezależnie. W jej skład wchodzą m.in. osoby, które przez wyrozumiałe społeczeństwo są uznawane za niepełnosprawne. Obok nich, równorzędnie występują muzycy traktowani przez powierzchowne społeczeństwo jako pełnosprawni. Dzięki wspólnej działalności scenicznej postawili pod znakiem zapytania wszelkie tego typu etykietki.

„Grupa Na Górze pracuje skupiając się przede wszystkim na artystycznej wartości swoich wysiłków, co pozwala wszystkim członkom zespołu na równoprawne funkcjonowanie w przestrzeni twórczej i poza nią.” (festiwal Unsound – Kraków’2013)

Najmocniejszą stroną zespołu są koncerty, na których ujawnia się ekspresja, żywiołowość jego członków. Z ważniejszych występów warto wymienić koncert w Pradze na festiwalu poświęconym respektowaniu praw człowieka na świecie (dochód przeznaczony na pomoc dzieciom w Czeczenii oraz uchodźcom z różnych państw), na Skłocie Rozbrat po Marszu Równości w Poznaniu (demonstracji przeciwko dyskryminacji ze względu na rasę, wyznanie, płeć, ubóstwo, niepełnosprawność), a także występów w Schronisku (resocjalizacyjnym) dla Nieletnich w Chojnicach.

Od 1994 do 2008 roku zespół grał w siedmioosobowym składzie. Po przerwie związanej m.in. z przejściem części muzyków do grupy Strachy Na Lachy, od 2011 roku zespół Na Górze kontynuuje działalność w mniejszym składzie.

Więcej informacji – nagorze.org

Aktualności – www.facebook.com/NaGorze

Teledyski – www.youtube.com/user/GrupaNaGorze