Zaznacz stronę

12 września, godz. 19.00
IDENTITIES AND MODERNIZATIONS – BEING A YOUTH MATTERS

Klubokawiarnia Meskalina oraz organizatorzy: Komisja Filozoficzna
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Koło Naukowe Studentów Filozofii przy Instytucie Filozofii UAM mają przyjemnoœść zaprosić Państwa do udziału w dyskusji.

Sympozjum towarzyszy międzynarodowej konferencji Identities and Modernizations, organizowanej przez Instytut Filozofii UAM, która odbędzie się w dniach 13-–14 wrześœnia 2012.
Celem sympozjum jest teoretyczny namysł nad przeobrażeniami tożsamośœci (indywidualnych oraz kolektywnych) młodego pokolenia w śœwietle zachodzących dziœś procesów modernizacyjnych. Przemiany społeczne, instytucjonalne, technologiczne, kulturowe, demograficzne i gospodarcze, choć wywierają wpływ na wszystkie jednostki, są szczególnie interesujące w kontekœcie młodych, którzy nie mają odniesienia do struktur innych niż panujące we współczesnym œświecie.