Zaznacz stronę

att26 kwietnia, godz. 19.00
Festiwal Uwaga: Okupacja
Attention: Occupation Film Festival & Education

Uwaga: Okupacja to festiwal jednego dnia o zasięgu ogólnopolskim. 26 kwietna o godzinie 19.00 w 39 miastach Polski odbędą się projekcje filmów, których tematyka związana jest z militarną okupacją oraz aktualną sytuacją w rejonach okupowanych, takich jak: Tybet, Palestyna, Irak, Afganistan, Czeczenia. Celem wydarzenia jest przede wszystkim edukacja dotycząca istniejących konfliktów, mechanizmów jakie nimi rządzą oraz efektów, jakie wywierają na lokalne społeczności i społeczeństwo.

Festiwal będzie odbywał się w miejscowych kawiarniach, pubach, restauracjach, księgarniach, centrach kulturalnych, których managerowie przyłączyli się do akcji. Wstęp na projekcje jest bezpłatny.

40 wolontariuszy zaangażowało się w organizację Festiwalu, poświęcając na rzecz tej idei swój czas i energię. Festiwal jest organizowany niezależnie od instytucjonalnych sponsorów oraz zewnętrznego finansowania. Pomysłodawcy nie opowiadają się po żadnej ze stron – celem jest ogólnospołeczna akcja edukacyjna dotycząca okupacji.

Festiwal ma za zadanie rzucić wyzwanie skostniałemu akademickiemu dyskursowi oraz zhierarchizowanej relacji profesor – student, która często promuje absolutyzm poznawczy, nie pozwalając na weryfikację sposobów myślenia.

Celem wydarzenia jest zatem zachęcenie do wymiany opinii, poddawania w wątpliwość ogólnie przyjętego punktu widzenia i popularnych wniosków oraz dzielenia się własnymi poglądami, spostrzeżeniami  dotyczącymi okupacji. W tym celu powstała strona internetowa www.uwagaokupacja.pl, która będzie platformą wymiany wiedzy. Organizatorzy zachęcają widzów, aby po obejrzeniu filmów wrócili na forum dyskusyjne i podzielili się przemyśleniami i wnioskami. W dużej mierze chodzi też o rozbudzenie świadomości tego, jak działają mechanizmy okupacyjne, jak wpływają na tożsamość narodową i kulturową społeczeństw, a nawet na środowisko naturalne.

Festiwal przybrał formę dwujęzyczną, głównie ze względu na zaangażowanie osób różnych narodowości. Inicjatorem festiwalu jest Tamir Halperin, urodzony w Izraelu zanim rozpoczęła się okupacja wschodniej części Jerozolimy, Zachodniego Brzegu i Gazy. Poznał on realia okupacji, odbywając trzyletnią służbę wojskową i uczestnicząc w patrolach na terenach okupowanych. W wyniku tych zdarzeń postanowił nigdy więcej nie brać udziału w działaniach militarnych skierowanych przeciwko ludności Palestyńskiej, uznając, iż mają one wymiar zbrodni przeciwko ludzkości. Z powodu odmowy, dwa razy znalazł się w więzieniu. Te doświadczenia skłoniły go do poszukiwania rozwiązań dla innych tego rodzaju napięć na świecie. Festiwal Uwaga: Okupacja jest próbą ukazania uniwersalnego charakteru zbrodni o podłożu okupacyjnym na przykładach konfliktów podobnych do palestyńskiego.